ประกาศผลรางวัล : การแถลงข่าวประกาศผลการประเมินITAประจำปี 2566(ITA DAY 2023: Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : มรธ. ได้คะแนน ITA เป็นอันดับที่ 1 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน