1. คลิกขวาที่ไดฟ์ C แล้วเลือก Propeties แล้วกด Disk Cleanup จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการลบแล้วกดตกลง

2.กดไปที่ปุ่ม Windows กับตัว R พร้อมกันแล้วจะขึ้นหน้า Run แล้วตกลง จากนั้นกด Ctrl a แล้วกด Delete

อ้างอิง: https://km.cc.swu.ac.th/archives/2749#