คลิ๊กขวาที่ Windows และเลือก Disk Management

จากนั้นคลิ๊กขวาที่ Drive C หรือ Driveที่เราจะแบ่ง เลือก “Shrink Volume

ใส่จำนวนพื้นที่ ที่ต้องการทำเป็น Drive ใหม่ แล้วกด Shrink พื้นที่เป็นเมกะไบต์เช่น 10240 MB สำหรับ 10 GB โดยที่ 1 GB = 1024 MB)

ระบบจะแบ่ง Partition สำหรับเตรียมทำ Drive ใหม่

ทำการ Format Drive คลิ๊กขวาที่ Partition ใหม่ เลือก “New Simple Volume

กด Next

เลือกขนาดพื้นที่ ที่ต้องการ Format แล้ว กด Next

เลือก Drive สำหรับ Partition ใหม่

กด Next สำหรับการ Format

เสร็จสิ้นการ Format

https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=747