1.เข้า Google Chrome แล้วใส่ Ip เครื่อง Cannon Scan

2. จากนั้นกรอก Username เป็น Administrator และ Password 7654321 แล้ว Login

3.เข้าไปที่ Addess Book

4.ไปที่ Type แล้วเปลี่ยนเป็น Address Lists จากนั้นกด Display

5. เลือก Address List One-Touch

6.จากนั้น เลือกเข้าลำดับถัดไปเพื่อกรอกข้อมูล

7.เปลี่ยนType จาก Email เป็น File แล้วกด Set

8.ใส่ชื่อเลขเครื่องเหมือนกันทั้ง2ช่อง gsp20 ส่วน Host Name กรอกเลข Ipเครื่อง 172.16.212.20 จากนั้นกด Setting

9.จะปรากฏหน้าต่าง Folder path Settings ให้กรอกFolder path กับ User Name และ Password อย่าลืมใส่ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง  จากนั้นกด OK

 10 ชื่อเครื่อง Computer ของคุณจะเอามาอยู่ในลำดับและจะสามารถเข้าใช้ Cannon Scan ได้