วิธการใช้งาน open hardware monitor

ขั้นตอนการใช้งานคร่าวๆ มีดังนี้

  1. ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ https://openhardwaremonitor.org/downloads/ 

2. ทำการเปิดแอป หลังจากเปิดแล้วจะต้องมีหน้าตาเป็นแบบนี้

3. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วจะเจอกับรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์ภายในตัวของคอมพิวเตอร์และรายละเอียดต่างๆของอุปกรณ์แต่ละตัวแบบละเอียด สามารถคลิกขวาเพื่อไฮไลท์, เปลี่ยนชื่อหรือเน้นเป็นพิเศษได้โดยตัวระบบหรืออุปกรณ์ที่เลือกจะเข้าไปอยู่ที่ system tray

4. สามารถเลือกได้ว่าจะให้ตรวจสอบอุปกรณ์ใดบ้างโดยเลือก File แล้วคลิก จากนั้นลากเมาส์ไปที่ Hardware โดยอุปกรณ์ทุกตัวจะถูกโชว์ตามค่าเริ่มต้น

5. สามารถเลือกระยะเวลาของรอบการตรวจเช็คได้ที่แถบ Option จากนั้นคลิกแล้วลากเมาส์ไปเลือกที่ Logging Intervals โดยที่รอบเวลาจะอยู่ที่ 1s ตามค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนการใช้งานคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นั่นเอง