ลำดับห้องจำนวนครั้ง/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
1541462
2542521
3543457
4546201

ปัญหาที่พบ

  • เครื่องบางเครื่องเปิดไม่ติด
  • ห้องมืดเกินไป
  • แอร์ใช้เวลานานกว่าจะเย็น
  • เครื่องช้าไม่เร็ว
  • ไม่มีโปรแกรมตระกูลแต่งภาพเลย