ณ จุดบริการ (Walk – in) และรับบริการผ่านช่องทาง E – Service

จุดบริการ (Walk – in)

เดือน541542543546
ต.ค. 6547326715650
พ.ย. 6537526616218
ธ.ค. 6537224615944
ม.ค. 6635125116153
ก.พ. 6620720215022
มี.ค.661632491619
เม.ย. 6645923316324
พ.ค. 6639629215222
มิ.ย. 6642919716314
ก.ค. 6648122916111
ส.ค. 6620628415925
ก.ย. 6634319515353
รวม4,2552,9111,900345

รับบริการผ่านช่องทาง E – Service

เดือนe-mail [DRU 365]e-mail [DRU]Digital Literacyแจ้งซ่อมบำรุงVPN
ต.ค. 659268150750
พ.ย. 651223032855
ธ.ค. 65302046310010
ม.ค. 664121675600
ก.พ. 6615165551510
มี.ค.661907090
เม.ย. 660415030
พ.ค. 661523110270
มิ.ย. 665012350253
ก.ค. 6633163207301
ส.ค. 6614259159351
ก.ย. 6653180183282
รวม2732,1701,10462822