1.เข้าหน้า Wifi เปิด Wifi เชื่อมต่อ Dru_Wifi

2.เข้า google chrome พิมพ์คำว่า Mthi แล้วกดเข้าไป

3.กดเข้ารูปจดหมาย gmail

4.กดเข้า gmail ตรงกลางหน้าจออีกที

5.กรอกอีเมล Dru ของเราเข้าไปแล้วกด ถัดไป

6.กรอกรหัสผ่าน แล้วกดถัดไป

7.เมื่อกรอกรหัสเสร็จจะขึ้นหน้าแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้น สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยครับ