ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ WiFi แล้วเชื่อม Dru_WiFi จากนั้นจะขึ้น Safari แล้วเลือก Gmail

ขั้นตอนที่ 2 ใส่ Gmailนักศึกษาแล้ว iogin เข้าสู่ระบบเสร็จแล้วใช้งานได้เลย