วิธีการเข้าใช้งาน Wifi ของ DRU

ขั้นตอนแรกให้ทำการเปิดระบบ Wifi บนมือถือ เมื่อเปิดแล้วรอให้ระบบค้นหา Wifi ที่มีชื่อว่า DRU Wifi

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้ทำการเข้าระบบอินเตอร์เน็ต จากนั้นพิมพ์ 1.1.1.3 ลงในช่องค้นหาแล้วกดค้นหา

เมื่อเข้ามาแล้วจะเจอกับหน้าล็อคอิน ให้กดไปที่ “ล็อคอินด้วย G-Mail” แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้วยการใส่ Username และ Password

เมื่อใส่ถูกต้อง จะต้องทีหน้าต่างนี้ปรากฎขึ้นมาเป็นเครื่องหมายว่าล็อคอินสำเร็จ