[ไร้ที่นั่งนักบิน] บินตามระบบ Ribbit บริษัทสตาร์ทอัพด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศจากแคนาดา เผยโฉมเครื่องบินแนวใหม่ เตรียมถอดที่นั่งนักบินออก เพื่อใช้ขนส่งของตามชนบทโดยเฉพาะ ด้วยการควบคุมจากระยะไกล หรือใช้ระบบอัตโนมัติให้บินไปส่งด้วยตัวเอง

Carl Pigeon ซีอีโอของ Ribbit เผยมีพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลหลายแห่ง ยังขาดการขนส่งจากเครื่องบินขนาดใหญ่ ที่มีไม่บ่อยนัก เหตุนี้เองทางบริษัทจึงได้นำเครื่องบินขนาดเล็ก ที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่ามาช่วยให้บริการแทน

ตัวเครื่องบินเป็นแบบสองที่นั่ง โดยจะมีการถอดที่นั่งของนักบินออก (ปัจจุบันยังอยู่) เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับบรรทุกสินค้ามากขึ้น จากนั้นก็นำระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเข้ามาใส่แทน พร้อมทั้งมีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับควบคุมระยะไกลด้วย

ลาสุดทางบริษัทได้เซ็นสัญญามูลค่า 1.3 ล้านดอลลาร์กับทาง Transport Canada และ Innovative Solutions Canada พร้อมทำสัญญากับทางผู้ค้าทั้งปลีกและส่ง รวมถึงธุรกิจในท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการในการจัดส่งอาหาร สิ่งของทางการแพทย์ และอื่น ๆ ได้อย่างทันท่วงที ทั้งยังมีค่าขนส่งที่ถูกลงด้วย

อย่างไรก็ตาม Ribbit ยังมีคู่แข่งรายใหญ่อย่าง Xwing ที่ให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์แบบอัตโนมัติเช่นกัน โดยใช้ซอฟต์แวร์ Autoflight พร้อมกับเครื่องบินเอนกประสงค์ Cessna Grand Caravan 208B ที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ฉะนั้น Ribbit อาจต้องสู้ด้วยราคาและความคล่องตัวเป็นหลัก ซึ่งบริษัทเผยจะมีการเริ่มทดสอบเที่ยวบินทดสอบอัตโนมัตินี้ภายในอีก 12 เดือนข้างหน้านี้

https://www.techhub.in.th/ribbit-unmanned-aerial-vehicle-remote-control/