1.คลิกขวาตรง start 2.กดที่Disk Management

3. เช็คดูว่า Bitlocker  ล็อคไว้หรือไม่

4.จากนั้นให้กดพิมพ์ Divce encryption เมื่อเด้งขึ้นมาตามภาพให้กดเข้าไปได้เลย

5.คลิกตามลูกศรจาก on ให้เป็น off

6.จะเด้งป๊อบอัพแบบนี้มาให้กด Turn off ตามภาพ เสร็จสิ้น