1.ค้นหา [File History] ในแถบค้นหา Windows search bar

2.จากนั้นคลิก [Open]

3. [Select drive]

4.เลือกไดรฟ์ที่คุณต้องการใช้สำรองไฟล์ของคุณหลังจากนั้นเลือก DATA (D)

5.[OK]

6.หลังจากเลือกไดรฟ์แล้ว ฟีเจอร์ File History จะถูกเปิดใช้งาน [Advanced settings] เพื่อตั้งเวลารอบและระยะเวลาของ backup settings

7. Save copies of file: how often you want to back up your files once และ Keep saved versions: how long you want to keep your files

8.จากนั้นเลือก [Save changes]

9.หากมีบางโฟลเดอร์ตามการตั้งค่าเริ่มต้นที่คุณไม่ต้องการสำรองข้อมูล ให้เลือก [Exclude folders]

10 คลิก Add เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์ที่คุณไม่ต้องการบันทึกสำเนา

11จากนั้นเลือก [Save changes].

https://www.asus.com/th/support/FAQ/1013067/#Win11_A1